19 Juni, 2009

Khusyuk "Mikraj Ruhani Wali Allah"

Allah yang Mahakuasa menetapkan serangkaian tindak kebaktian kepada manusia untuk memudahkannya melayang menuju ke hariban-Nya dan mendapatkan makrifah akan kehadiran-Nya yang Mahaagung. Didalam terdapat kebahagiaan sejati manusia. Untuk memahami hakikat ini seseorang tidak dituntut untuk menyelidiki bukti-bukti intelektual. Fitrah manusia itu sendiri merupakan suatu bukti akan realitas ini:manusia secara fitri berkeinginan nemperoleh kesempurnaan yang tidak terbatas yang hanya ada pada Penciptanya.

Apa bila fitrahnya tidak terhalangi oleh kesalahn-kasalahannya, keinginan untuk memperoleh kesempurnaan tidak pernah berhenti dan pesuluk harus melanjutkan perjalanannya menuju Sang Kekasih Abadi. Allah yang Mahatinggi menciptakan manusia dalam suatu cara yang ia inginkan dan mampu terbang mendaki selamanya sehingga meraih tingkat kesempurnaan yang terbatas. Tujuannya adalah Yng Maha Tak Terbatas. Kenyataan dari Yang Tak Terbatas itu tiada lain adalah Allah.

Dan, sholat dalam Islam merupakan sarana efektif untuk menerbangkan manusia menuju Hadirat-Nya Yang Suci. Setidaknya ini tertulis dalam riwayat yang berbunyi. "Sholat adalah miraj bagi orang-orang beriman"

Tidak ada komentar: